Więcej informacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest specyficzną komórką organizacyjną urzędu, której zadaniem jest zapewnienie Wojewodzie Wielkopolskiemu możliwości realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa imprez masowych, a także ochrony przeciwpowodziowej, łączności, prawa atomowego i transportu drogowego towarów niebezpiecznych po drogach i trasach kolejowych województwa. Celem optymalizacji współpracy w zakresie prowadzonych akcji ratunkowych w karetkach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Poznaniu wdrożono system monitorowania obiektów GPS - SMOK. Dane przesyłane przez system przy pomocy oprogramowania zapewniają wgląd do informacji o bieżącej lokalizacji geograficznej karetek oraz o zapisanych w archiwum danych o przebytych trasach i prędkości ich pokonania. Jednocześnie Wydział posiada uprawnienia do wglądu w działalność ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Poznaniu, zapewniane przez licencję kliencką. Takie rozwiązanie umożliwia wszystkim uprawnionym użytkownikom oprogramowania obserwowanie na mapie karetek oraz wizualizację wybranych parametrów technicznych. Otrzymane dane służą zarówno poznańskiemu Pogotowiu, jak i wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w optymalnym zarządzaniu flotą karetek.

ZAUFALI NAM