Więcej informacji

REMONDIS sp. z o.o. Oddział Poznań

Remondis jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się kompleksową gospodarką wodną i recyklingiem, mającym ponad 500 oddziałów na terenach 26 krajów europejskich oraz w Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Australii. Wielkopolski oddział firmy w Poznaniu zaimplementował w swoim parku samochodowym, złożonym między innymi z pługów i zamiatarek biorących udział w akcji zimowego utrzymania dróg, system monitorowania obiektów SMOK. System składa się z odpowiedniego sprzętu montowanego w pojazdach oraz dedykowanego oprogramowania klienckiego i serwerowego. System umożliwia bieżącą obserwację w czasie rzeczywistym ruchów floty na cyfrowej mapie, a także monitorowanie czynności wykonywanych przez zamiatarki i pługi - dzięki zastosowaniu czujników płużenia i posypu. W odniesieniu do precyzyjnej lokalizacji GPS i czasu daje to pełny wgląd w przebieg odśnieżania. Pojazdy objęto również instalacją opartych na technologii radiowej czujników otwarcia korka wlewu, celem uzyskania informacji o miejscu i czasie tankowań, oraz zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi upuszczeniami paliwa. Pozyskane w ten sposób archiwum uprawnieni użytkownicy mogą wyświetlać, przeszukiwać i analizować przy użyciu dedykowanej aplikacji Rejestr GPS, stanowiącej rozbudowaną bazę danych z zestawem odpowiednich narzędzi do przetwarzania i zestawiania informacji według zdefiniowanych kryteriów. Ogromne możliwości, jakie stwarza zastosowanie systemu pozwalają poznańskiemu oddziałowi Remondisu na usprawnienie procesów planowania oraz organizacji pracy wewnątrz przedsiębiorstwa. Pozwala to na podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów działalności, również dzięki samodzielnej obsłudze przesyłu danych serwerowych, które zapewnia poznańskiemu oddziałowi oprogramowanie bazowe.

ZAUFALI NAM